Korlátlanul elérhető oktatási segédanyagok

A világháló új veszélyei

10-14 évesek tanárainak, szüleinek

Iskolai erőszak az online és az offline térben

14-18 évesek tanárainak, szüleinek

 
 
 

Regisztráció után letölthető oktatási segédanyagok

 
 
A Médiatudor az első olyan program Európában, és így hazánkban is, amely az alsó tagozatos diákok médiatudatosságának fejlesztését célozza. Ezt a célt a program egyrészt ingyenesen biztosított iskolai oktatási segédanyagokkal, másrészt a szülők bevonásával törekszik megvalósítani.
A program célja:

  • megtanítani a gyermekeket arra, hogy helyesen értsék , értékeljék és értelmezzék a reklámokat,
  • felkészíteni őket a kritikus, tudatos fogyasztói magatartásra.

 
A program közvetett célja az, hogy a kritikus gondolkodás fejlesztésével a gyerekek megtanuljanak értékelve viszonyulni a média által közvetített tartalmakhoz.
 
 
 
Ma már közismert, hogy a gyerekek milyen sok időt töltenek a médiával. Mindnyájan érezzük, hogy felelősek vagyunk azért, hogyan teszik ezt. Közös célunk , hogy értő, kritikus és tudatos médiahasználókká váljanak. A jövő –de már a jelen – állampolgárának is rendelkeznie kell a médiaértés képességével.
Ezt célozza elősegíteni a Digitális világ című új oktatási segédanyagunk, amely a 9-11 éves általános iskolások számára készült és a digitális világ médiumainak lehetőségeit ismerteti :

  • segít eligazodni az Internet világában,
  • megismerteti a legfontosabb fogalmakat,
  • gyakoroltatja kreatív tartalmak alkotását,
  • megismertet a kockázatokkal és veszélyekkel, továbbá interaktív kapcsolatot kíván teremteni a gyerekek, pedagógusok és szülők között.

 
 
 

Az oktatási segédanyagok fejlesztésében támogatóink:

MTVA Ferrero Telenor McDonald's E.ON